Skąd uzyskać dopłaty na wypoczynek dla dzieci?

Wakacje zbliżają się szybkim krokiem. Niestety nie każdych rodziców stać na to, aby zafundować swoim dzieciom odpowiedni wypoczynek, dlatego mogą oni liczyć na uzyskanie finansowej pomocy. Dofinansowania do obozów oraz kolonii można otrzymać od:

1. Swojego pracodawcy – dofinansowanie z zakładu pracy zależne jest od tego jak duża jest firma, w której się pracuje, czy jest to firma prywatna czy należąca do tzw. sfery budżetowej. Jeżeli w pracy istnieje fundusz socjalny oznacza to, że jest to firma należąca do sfery budżetowej. Fundusz socjalny może również posiadać prywatna firmy, która sama go utworzy oraz posiada, co najmniej 20 pracowników. Jeżeli w firmie istnieje owy fundusz rodzice mają dużą szansę na uzyskania dofinansowania do wakacyjnego wyjazdu swoich pociech. Warunki, jakie należy spełniać, aby uzyskać dofinansowanie są dostępne w każdej kadrze pracy, ponieważ każdy zakład posiada własny regulamin funduszu socjalnego. Istnieją jednak przepisy ogólne, które musi stosować każdą firma, która posiada fundusz socjalny. Pracownik w związku z tym ma prawo do korzystania z funduszu bez względu na to, czy:

 • pracuje na całym etacie czy tylko na jego części,
 • czy jego umowa jest na czas określony lub nieokreślony
 • jeżeli pracowni przebywa na urlopie wychowawczym, bezpłatnym też ma prawo do dofinansowania.

Pracodawca ma prawo przyznać poszczególnym osobą pomoc materialną w różnej wysokości. Kwota dofinansowania jest zależna od Twojej sytuacji rodzinnej, materialnej jak również mieszkaniowej.

Ważny jest fakt, jeżeli pracodawca odmówi Ci dofinansowania powinien to uzasadnić na piśmie. Powodem uzasadnienia nie może być fakt, że Twoje dziecko będzie spędzało wakacje na obozie za granicą a nie na koloniach w kraju.

Pracodawca przyznając Ci dofinansowania ma prawo zażądać udokumentowania poniesionych kosztów na wyjazd Twojego dziecka.

Gotówkę z dofinansowania rodzice mogą otrzymać przed wyjazdem dziecka lub po jego powrocie. Dofinansowanie jest zwolnione z podatku, jeżeli z wypoczynku korzystają dzieci do 18 roku życia.

Jeżeli znajdujesz się w wyjątkowo trudnej sytuacji a twoja firma nie posiada funduszu socjalnego możesz napisać do pracodawcy wniosek o zapomogę. Prośbę należy dokładnie uzasadnić. Istnieje szansa, że pracodawca wypłaci Ci zapomogę z bieżących środków firmy.

2. Niektóre rodziny mogą liczyć na wsparcia z gminy. Większość miast oraz gmin przeznacza określoną kwotę na wakacje dzieci i młodzieży. Należy to jednak do zadań specjalnych poszczególnych gmin, na które muszą one przeznaczyć osobne kwoty w swoim budżecie. Każda gmina na uchwałach rady decyduje, w jakiej formie dofinansuje letni wypoczynek dla dzieci zamieszkałych na ich terenie. Przyznawaniem dopłat w imieniu gminy zajmuje się:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Każdy, kto ze względu na trudną sytuację materialną nie jest w stanie opłacić swojemu dziecku wyjazdu na wakacje może udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się w Jego miejscowości. Tam należy dowiedzieć się czy ma się szansę na uzyskanie wsparcia w formie zasiłku celowego.

Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać pomoc z gminy?

 • o zasiłek celowy można się ubiegać, kiedy twój dochód na osobę w rodzinie nie przekracza tzw. kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej
 • w przypadku dofinansowania letniego wypoczynku dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 351zł netto miesięcznie.

Do podanych wyżej dochodów nie są wliczane alimenty, które dostaje się na dziecko.

W wyjątkowych sytuacjach dofinansowanie mogą uzyskać osoby, których dochód przekracza 351zł na osobę. Rodziny te otrzymają dopłaty na wyjazd dzieci, jeżeli przeżywają okresowe trudności finansowe.

Dofinansowanie z gmin może wynosić kilkaset złotych lub może pokrywać koszty wyjazdu dziecka na obóz czy kolonie.

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

 • złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania w Ośrodku Pomocy Społecznej
 • należy dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów Twojej rodziny
 • porozmawiaj z pracownikiem socjalnym.

3. Pomoc z kuratorium otrzymują zazwyczaj dzieci, które pochodzą z rodzin najuboższych, gdzie dochód na osobę nie przekracza 351zł netto miesięcznie. Informacje na temat dofinansowania z kuratorium można uzyskać w:

 • kuratorium oświaty w Twojej miejscowości
 • Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jeżeli nie stać Cię na wakacje dla Twojego dziecka i nie przyznano Ci żadnego dofinansowania Możesz skorzystać z akcji lato w mieście. Organizatorzy owej akcji przygotowują dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych wiele ciekawych atrakcji:

 • półkolonie oraz
 • zajęcia w bibliotekach dla najmłodszych
 • zajęciach w domach kultury
 • i ośrodkach sportowych dla młodzieży.